پرشیانا جونیور
نتیجه نظرسنجی
2.6/5

آخرین جدول منتشر شده از شبکه پرشیانا جونیور (بهار 1403)

پرشیانا   |    Persiana

پخش فیلم (انیمیشن) هر روز ساعت 08:00
تکرارها: 14:00 ، 20:00 ، 02:00
—— — 
افسانه سه برادر هر روز ساعت 10:30
تکرارها: 16:30 ، 22:30 ، 04:30
باب اسفنجی هر روز ساعت 11:00
تکرارها: 17:00 ، 23:00 ، 05:00
لاکپشت های نینجا هر روز ساعت 11:30
تکرارها: 17:30 ، 23:30 ، 05:30
آواتار کورا هر روز ساعت 12:00
تکرارها: 18:00 ، 00:00 ، 06:00
هیلدا هر روز ساعت 12:30
تکرارها: 18:30 ، 00:30 ، 06:30
پاندای کونگفو کار هر روز ساعت 13:00
تکرارها: 19:00 ، 01:00 ، 07:00
گیسو کمند هر روز ساعت 13:30
تکرارها: 19:30 ، 01:30 ، 07:30

کاربرانی که قبلا صفحه را مشاهده کردند،در صورت مشاهده جدول پخش قبلی (تصویر بالا) کلید ctrl+f5 را بفشارید تا صفحه به‌روزرسانی شود.

پرشیانا جونیور

انجمن فرهنگی پرشیانا و گروه رسانه های پرشیانا در سال 2015 و در شهر پاریس توسط بنیانگذار و مدیر عامل این مجموعه ” مجید یوسفی” فعالیت های خود را آغاز نمود.

پرشیانا جونیور: کودکان دلبند شما میتوانند برنامه‌های خود را با محتوای آموزشی، تفریحی و سرگرم‌کننده، از طریق این شبکه تماشا کنند.

جدول های پخش گذشته

پخش فیلم (انیمیشن)هر روز ساعت 08:00
تکرارها: 14:00 ، 20:00 ، 02:00
——— 
کارآگاه گجتهر روز ساعت 10:30
تکرارها: 16:30 ، 22:30 ، 04:30
عدالت جویان جوانهر روز ساعت 11:00
تکرارها: 17:00 ، 23:00 ، 05:00
آن سوی دیوار باغهر روز ساعت 11:30
تکرارها: 17:30 ، 23:30 ، 05:30
شبدر سیاههر روز ساعت 12:00
تکرارها: 18:00 ، 00:00 ، 06:00
کمپ کورال:
سال های کودکی باب اسفنجی
هر روز ساعت 12:30
تکرارها: 18:30 ، 00:30 ، 06:30
کارمن سندیگوهر روز ساعت 13:00
تکرارها: 19:00 ، 01:00 ، 07:00
گارد شیرهر روز ساعت 13:30
تکرارها: 19:30 ، 01:30 ، 07:30
پخش فیلم (انیمیشن) هر روز ساعت 08:00 تکرارها: 14:00 ، 20:00 ، 02:00
—— — 
بل و سباستین هر روز ساعت 10:30 تکرارها: 16:30 ، 22:30 ، 04:30
وان پیس هر روز ساعت 11:00 تکرارها: 17:00 ، 23:00 ، 05:00
پاندای کونگفوکار هر روز ساعت 11:30 تکرارها: 17:30 ، 23:30 ، 05:30
شکارچیان ترول هر روز ساعت 12:00 تکرارها: 18:00 ، 00:00 ، 06:00
بتمن هر روز ساعت 12:30 تکرارها: 18:30 ، 00:30 ، 06:30
ماشا و میشا هر روز ساعت 13:00 تکرارها: 19:00 ، 01:00 ، 07:00
باب اسفنجی هر روز ساعت 13:30 تکرارها: 19:30 ، 01:30 ، 07:30
پخش فیلم (انیمیشن) هر روز ساعت 08:00 تکرارها: 14:00 ، 20:00 ، 02:00
—— — 
بچه های کوه آلپ هر روز ساعت 10:30 تکرارها: 16:30 ، 22:30 ، 04:30
وان پیس هر روز ساعت 11:00 تکرارها: 17:00 ، 23:00 ، 05:00
پاندای کونگفوکار هر روز ساعت 11:30 تکرارها: 17:30 ، 23:30 ، 05:30
شکارچیان ترول هر روز ساعت 12:00 تکرارها: 18:00 ، 00:00 ، 06:00
ماورالطبیعی هر روز ساعت 12:30 تکرارها: 18:30 ، 00:30 ، 06:30
ماجراهای داک هر روز ساعت 13:00 تکرارها: 19:00 ، 01:00 ، 07:00
باب اسفنجی هر روز ساعت 13:30 تکرارها: 19:30 ، 01:30 ، 07:30
پخش فیلم (انیمیشن) هر روز ساعت 08:00 تکرارها: 14:00 ، 20:00 ، 02:00
—— — 
بچه های کوه آلپ هر روز ساعت 10:30 تکرارها: 16:30 ، 22:30 ، 04:30
وان پیس هر روز ساعت 11:00 تکرارها: 17:00 ، 23:00 ، 05:00
مرد تک مشتی هر روز ساعت 11:30 تکرارها: 17:30 ، 23:30 ، 05:30
کیمیاگر تمام فلزی هر روز ساعت 12:00 تکرارها: 18:00 ، 00:00 ، 06:00
داستان های آرکادیا هر روز ساعت 12:30 تکرارها: 18:30 ، 00:30 ، 06:30
ماجراهای داک هر روز ساعت 13:00 تکرارها: 19:00 ، 01:00 ، 07:00
شبدر سیاه هر روز ساعت 13:30 تکرارها: 19:30 ، 01:30 ، 07:30
پخش فیلم (انیمیشن) هر روز ساعت 08:00 تکرارها: 14:00 ، 20:00 ، 02:00
—— — 
باخانمان هر روز ساعت 10:30 تکرارها: 16:30 ، 22:30 ، 04:30
وان پیس هر روز ساعت 11:00 تکرارها: 17:00 ، 23:00 ، 05:00
باب اسفنجی و کودکی هر روز ساعت 11:30 تکرارها: 17:30 ، 23:30 ، 05:30
کیمیاگر تمام فلزی هر روز ساعت 12:00 تکرارها: 18:00 ، 00:00 ، 06:00
عدالت جویان جوان هر روز ساعت 12:30 تکرارها: 18:30 ، 00:30 ، 06:30
ژنراتور رکس هر روز ساعت 13:00 تکرارها: 19:00 ، 01:00 ، 07:00
شبدر سیاه هر روز ساعت 13:30 تکرارها: 19:30 ، 01:30 ، 07:30
پخش فیلم (انیمیشن) هر روز ساعت 08:00 تکرارها: 14:00 ، 20:00 ، 02:00
—— — 
بابا لنگ دراز هر روز ساعت 10:30 تکرارها: 16:30 ، 22:30 ، 04:30
وان پیس هر روز ساعت 11:00 تکرارها: 17:00 ، 23:00 ، 05:00
گارد شیر هر روز ساعت 11:30 تکرارها: 17:30 ، 23:30 ، 05:30
سونیک ایکس هر روز ساعت 12:00 تکرارها: 18:00 ، 00:00 ، 06:00
سریع و خشن (مسابقه دهندگان جاسوس) هر روز ساعت 12:30 تکرارها: 18:30 ، 00:30 ، 06:30
کیم پاسیل هر روز ساعت 13:00 تکرارها: 19:00 ، 01:00 ، 07:00
شبدر سیاه هر روز ساعت 13:30 تکرارها: 19:30 ، 01:30 ، 07:30
پخش فیلم (انیمیشن) هر روز ساعت 08:00 تکرارها: 14:00 ، 20:00 ، 02:00
—— — 
مهاجران هر روز ساعت 10:30 تکرارها: 16:30 ، 22:30 ، 04:30
وان پیس هر روز ساعت 11:00 تکرارها: 17:00 ، 23:00 ، 05:00
دنیای ژوراسیک، اردوگاه کرتاسه هر روز ساعت 11:30 تکرارها: 17:30 ، 23:30 ، 05:30
ماجراهای تن تن هر روز ساعت 12:00 تکرارها: 18:00 ، 00:00 ، 06:00
کاپیتان سوباسا، فوتبالیست ها هر روز ساعت 12:30 تکرارها: 18:30 ، 00:30 ، 06:30
ناروتو هر روز ساعت 13:00 تکرارها: 19:00 ، 01:00 ، 07:00
شبدر سیاه هر روز ساعت 13:30 تکرارها: 19:30 ، 01:30 ، 07:30
پخش فیلم (انیمیشن) هر روز ساعت 08:00 تکرارها: 14:00 ، 20:00 ، 02:00
—— — 
هی من و اربابان جهان هر روز ساعت 10:30 تکرارها: 16:30 ، 22:30 ، 04:30
ماجراجویی در پاریس هر روز ساعت 11:00 تکرارها: 17:00 ، 23:00 ، 05:00
انتقام جویان هر روز ساعت 11:30 تکرارها: 17:30 ، 23:30 ، 05:30
من و شوالیه ام هر روز ساعت 12:00 تکرارها: 18:00 ، 00:00 ، 06:00
آواتار : کورا هر روز ساعت 12:30 تکرارها: 18:30 ، 00:30 ، 06:30
ناروتو هر روز ساعت 13:00 تکرارها: 19:00 ، 01:00 ، 07:00
چه می شود اگر هر روز ساعت 13:30 تکرارها: 19:30 ، 01:30 ، 07:30
پخش فیلم (انیمیشن) هر روز ساعت 08:00 تکرارها: 14:00 ، 20:00 ، 02:00
—— — 
مستربین هر روز ساعت 10:30 تکرارها: 16:30 ، 22:30 ، 04:30
باب اسفنجی هر روز ساعت 11:00 تکرارها: 17:00 ، 23:00 ، 05:00
بره ناقلا هر روز ساعت 11:30 تکرارها: 17:30 ، 23:30 ، 05:30
پینوکیو هر روز ساعت 12:00 تکرارها: 18:00 ، 00:00 ، 06:00
آواتار : آخرین بادافزار هر روز ساعت 12:30 تکرارها: 18:30 ، 00:30 ، 06:30
ناروتو هر روز ساعت 13:00 تکرارها: 19:00 ، 01:00 ، 07:00
مرد تک مشتی هر روز ساعت 13:30 تکرارها: 19:30 ، 01:30 ، 07:30
پخش فیلم (انیمیشن) هر روز ساعت 08:00 تکرارها: 14:00 ، 20:00 ، 02:00
تایتان های نوجوان هر روز ساعت 10:00 تکرارها: 16:00 ، 22:00 ، 04:00
مستربین هر روز ساعت 10:30 تکرارها: 16:30 ، 22:30 ، 04:30
پرنسس النا هر روز ساعت 11:00 تکرارها: 17:00 ، 23:00 ، 05:00
بره ناقلا هر روز ساعت 11:30 تکرارها: 17:30 ، 23:30 ، 05:30
سگ های ولگرد باگو هر روز ساعت 12:00 تکرارها: 18:00 ، 00:00 ، 06:00
اسالگترا هر روز ساعت 12:30 تکرارها: 18:30 ، 00:30 ، 06:30
نوراگامی هر روز ساعت 13:00 تکرارها: 19:00 ، 01:00 ، 07:00
وقت ماجراجویی هر روز ساعت 13:30 تکرارها: 19:30 ، 01:30 ، 07:30

لیست برنامه ها و کارتون های شبکه پرشیانا جونیور و معرفی آنها

این مطلب هر روز بروزرسانی می شود.


121 دیدگاه

A.B.P · 1403/03/22 در 20:16

سلام و خسته نباشید خدمت شما!
میشه بگید ماجراجویی در پاریس پخشش شروع شده یا نه؟!
اگه آره، چند قسمت داده؟ و آیا بدون سانسور میده یا با سانسور و با چه دوبله ای؟!؟!🙃⚘😂🤣

بهار · 1403/03/21 در 15:39

بی زحمت مدرسه قهرمانانه من و کاگویا ساما پخش کنید ممنون

بهار · 1403/03/21 در 15:35

سلام بی زحمت انیمه آیوی بی ستاره رو پخش کنید

ملیسا · 1403/03/07 در 11:25

سلام لطفا لطفا لطفا دختر کفشدوزکی رو پخش کنید التماس میکنم ترو قرآن دختر کفشدوزکی رو پخش کنید لطفا

Maryam · 1402/11/24 در 20:21

سریال کارتونی افسانه کورا و تایتان های نوجوان پرشیانا جونیور از بزارید 😔😔👏👏

Maryam · 1402/11/15 در 19:46

The Legend of korara لطفا بزارید 🌸🌸🌸🌸👏👏👏👏👏👏🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺

سارا · 1402/11/11 در 14:35

سلام میشه لطفا کارتون دخترکفشدوزکی یعنی همون ماجراجویی در پاریس رو پخش کنید لطفا لطفا🙏🙏🙏

نجمه · 1402/11/10 در 00:54

سلام وقت بخیر
لطفا کارتون ماجراجویی در پاریس یعنی همان دخترکفشدوزکی و گربه سیاه را پخش کنید
امیدوارم این درخواست من به زودی عملی بشه
باتشکر

  سحر · 1402/11/16 در 12:53

  لطفا کارتون ماجراجویی در پاریس رو بزارید این کارتون خیلی خیلی قشنگ است لطفا بزارید🙏🙏

زهرا · 1402/11/07 در 17:54

لطفا کارتون ماجراجویی در پاریس رو پخش کنید این کارتون بسیار محبوب و قشنگ است لطفا پخش کنید

  سارا · 1402/11/11 در 14:40

  بله لطفا پخش کنید🙏

Maryam · 1402/11/04 در 00:01

سلام لطفا آواتار کورا و آواتار آخرین باد افزار بزارین لطفا پخش کنید یکی ازاین آواتار بلاخر پخش کنید لطفا 🙏🏻😭😔🥺🥺😔😭😭😭😭😭😭😭😭

آناهیتا · 1402/10/29 در 18:54

سلام امیدوارم حالتون خوب باشه
لطفا کارتون دختر کفشدوزکی پخش کنید

سارا · 1402/10/29 در 18:49

سلام ، امیدوارم حالتون باشه
لطفا کارتون ماجراجویی در پاریس ( دختر کفشدوزکی ) رو پخش کنید این کارتون بسیاار طرفدار داره ممنون میشم پخش کنید

  نجمه · 1402/11/12 در 15:30

  لطفا کارتون ماجراجویی در پاریس رو بزارید لطفا لطفا

Deko · 1402/10/27 در 20:01

میتونید ابشار جاذبه،باب اسفنجی ،مدرسه ی قهرمانانه من،سگ های ولگرد بانگو ، رو بزارین ؟

Shoto · 1402/10/21 در 21:13

میشه مدرسه قهرمانانه من رو بزارین؟

مریم · 1402/09/17 در 11:42

سلام
یه انیمیشن از شبکه پرشیانا جونیور پخش شد
بنام سوزومه
میحاستم بدونم دوبله این انیمیشن محصول کدوم گروه هست
و چطور میشه همین دوبله گیر اورد؟؟؟

هلیا · 1402/08/23 در 21:46

لطفا انیمه وان پیس رو کامل بزارین اکه مشکل دوبلس وان پیس تا قسمت ۴۰۲ دوبله شده هر موقع پخش میشه نصفس
و انیمه ناروتو هم پخش کنید از آخرین باری که ناروتو پخش شده ۲سال میگذره

مهدی یار · 1402/08/23 در 20:45

لطفا لطفا انیمه مرد اره ای را بگذارید

احمد · 1402/08/22 در 15:37

لطفا کارتون کاپیتان سوباسا در راه جام جهانی رو پخش کنید. این سری از کارتون هیچ وقت به صورت کامل پخش نشده و به صورت فشرده در چند ۱۲ قسمت پخش شده لطفا این کارتون پر طرفدار رو به صورت کامل پخش کنید.

parsa · 1402/08/18 در 22:13

لطفا انیمه وان پیس را به جای عدالت جویان قرار دهید.انیمه وان پیس خیلی طرفدار دارد

Merdad · 1402/07/26 در 10:06

تکرار انیمیشن ۲۵ مهر پرشیانا جونیور کی پخش میشه؟

Blah · 1402/07/06 در 22:26

نشر وان پیس از قسمت ۳۳۹ دوباره چی وقت شروع میشه

  پارسا · 1402/08/18 در 22:14

  اره.لطفا از قسمت 339 به بعد به جای انیمه عدالت جویان قرار دهید

سهیل · 1402/06/28 در 23:59

خانم پشتیبان پیام های که ما نوشتیم رو انتقال بدید

  Boss · 1402/07/05 در 00:16

  لطفا انیمه وان پیس رو دوباره بذارید‌

سهیل · 1402/06/28 در 23:55

لطفاً دنیای ژوراسیک رو قطع کنید بجایش وان پیس لطفاً

  لوفی · 1402/07/19 در 22:52

  دمت گرم دنیای ژوراسیک چیه

سهیل · 1402/06/28 در 23:51

من نمی‌دونم چرا فیلم به این قشنگی فیلم به این خوبی چرا قطع کردین آخه برای چی من هرگز بخاطر وان پیس بیدار میشم حتی پدر و مادرم هم نگاه میکردم

سهیل · 1402/06/26 در 13:32

چرا وان پیس را قطع کردین ها برای چی یعنی چه خودتون میدونید وان پیس هزار قسمت داره پس چرا گذاشتین نمی‌خواست بزارین از قسمت اول نمیزاشتین این همه نگاش کردیم یهو وسط فیلم قطع کردین این چه وضعیه من اصلا از فیلمی که بجای وان پیس گذاشته خوشم نمیاد

رویا · 1402/06/06 در 11:21

انیمه وان پیس چرا قطع کردین دختر من خیلی دوسش داشت همه مون نگاه میکردیم خوب وسط چرا یهو قطع میکنین!؟؟

  سهیل · 1402/06/28 در 23:52

  راست میگه

  سهیل · 1402/06/28 در 23:53

  درست میگه

   Bossboss · 1402/07/06 در 22:24

   لطفا ادامه وان پیس

Maryam · 1402/06/03 در 22:47

سلام لطفا انیمیشن تلاش برای کاملوت ر رو پخش کنید ممنون 🥺🥺🥺🙏🙏🙏🌸🌸😻😻👋👋👋😁😁😁

لوفی · 1402/05/31 در 22:22

خانم پشتیبان من واتساب پیام دادم میشه پاسخ بدید یا اگر میشه اونم انتقال بدید 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ایلیا · 1402/05/29 در 11:12

چرا پخش وان پیس رو متوقف کردید پسرم فقط به عشق این سریال بیدار میشد
خواهشا ادامه شو پخش کنید

  لوفی · 1402/05/31 در 21:45

  من خون به جیگر شدم دلم میخواد بده
  یه چیزی ببینید من از سال پیش پاییز ۱۴۰۱ دارم نگاه میکنم
  ولی وقتی تو گوگل میزنم جدول پخش که یه جوری راه ارتباطی ش رو پیدا کنم بالای عکس که وان پیس هم در جدول پخش قرار داره نوشته سال 1400یعنی وان پیس رو سه سال داره پخش می‌کنه ولی مثل اینکه هیچ وقت کامل نداده!؟؟درسته ؟؟

سحر · 1402/04/17 در 11:30

واقعا شبکه چرتیه
همش برنامه کودکای خشن و وحشیانه پخش میشه
وان پیس و شبدر سیاه و ازین چرتو پرتا
کاش بفهمین که اینارو باید بچه ها ببینن و تو‌ روحیه بچه تأثیر بد میزاره

  لوفی · 1402/05/31 در 21:47

  هرکس نظری داره
  ولی به جوری حرف بزن به ما بر نخوره

  Sanji · 1402/06/27 در 16:12

  پس مخاطب های نوجوون چی ؟ 🌚🔪

  سهیل · 1402/06/29 در 00:04

  مجبور نیستید که این رو نگاه کنید ولی نیا نظر گنده رو به ما بگی

پیکان · 1402/04/11 در 00:26

شیطانکش فصل ۴ بزارید ممنونم

شیطان کش · 1402/04/09 در 04:48

لطفا شیطانکش را پخش کنید

بی نام · 1402/03/04 در 16:19

میشه انیمه سگ های ولگرد بانگو رو پخش کنید
با زیر نویس و بدون سانسور

رهام · 1402/02/29 در 10:19

سلام ممنون از پرشیانا جونیور
میتونید انیمه ی شیطان کش رو پخش کنید ؟ من این انیمه رو دوست دارم

مهدی یار · 1402/02/26 در 18:54

لطفا انیمه قفل آبی را پخش کنید

سمیرا · 1402/01/25 در 11:53

لطفا وقطی وان پیس تموم شد سگ های ولگرد بانگو رو هم پخش کنین♡^♡

اریکا · 1401/12/23 در 22:44

لطفا انیمه اسکیت تا بی نهایت هم بزارین🙏

ملیکا · 1401/12/23 در 22:43

لطفا انیمه بوروتو و اسکیت تا بینهایت رو هم بزارین🙏

چتین · 1401/12/11 در 15:56

لطفا امینه ای وان پیس رو از قسمت ۳۲۱ پخش کنید چرا همیشه تا قسمت ۳۲۰ تمومه میشه لطفا بقیشو بخش کنید لطفا
🤗🤗🤗🤗🤗🤗

  لوفی · 1402/05/31 در 21:53

  چنین جان ببین من تازه پاییز سال پیش دیدم
  پاییز و زمستون که هوا قاطی داشت مثل آدم نمی‌آورد تازه چند بارم پخشش رو عقب جلو کردن
  بهار هم که خوب بود ولی هوا دوباره دعوا داشت فقط صبح ها اگر باد نبود میدونستم ببینم
  تابستون هم که تا اومدیم با خیال راحت ببینم اونم این جوری شد تا قسمت ۳۳۹داد اونم چی یک قسمت رو کامل نداده

Magdi · 1401/11/30 در 20:28

لطفاً خواهش میکنم آواتار آخرین باد افزار پخش کننده

مریم · 1401/11/24 در 22:21

میشه لطفا تایتان های نوجوان به جای وان پس پخش کنید لطفا ممنون میشم 🙏🙏🙏

مریم · 1401/11/23 در 20:51

میشه لطفا سریال کارتونی فینیس و فرب و دنیای شگفت انگیز گامبال و ماجرای رگبی و مرداک رو پخش کنید 🙏🙏🙏🙏🌸🌸❤❤

  پشتیبان · 1401/11/25 در 09:40

  سلام عزیزم
  درخواست های شما انتقال داده شد.

   لوفی · 1402/07/19 در 22:59

   بله انتقال داده شد ولی چرا هیچ تأثیری ندارد در پخش وان پیس ؟

Maryam · 1401/11/23 در 11:50

سلام میشه دنیای شگفت انگیز گامبال و ماجرای رگبی و مرداک را پخش کنید لطفا لطفا ممنون میشم 🙏🙏🙏🙏🙏

آرتا · 1401/11/06 در 12:35

فیلم های دوخترانه مثل با خانمان پخش نکنید و سریال هایی مثل کاپیتان زیر شلواری بگذارید

امیرحسین · 1401/11/02 در 19:02

سلام چرا یهو شبکه گیر کرد و یک ربع بعد ساعت 18 و 45 سینمایی تن تن پخش شد؟

محمدرضا · 1401/11/01 در 15:32

سلام. لطفا فصل ۳ گارد شیر را پخش کنید.ممنون

Raha · 1401/10/26 در 18:22

سلام لطفا انيمه attack on titan رو پخش كنيد

A · 1401/10/12 در 17:24

سلام لطفاً انیمه گوجو ساتورو پخش کنید

** · 1401/10/01 در 18:46

سلام انیمه سگهای ولگرد بانگو رو لطفا پخش کنید

ستاره · 1401/05/18 در 15:21

سلام ما اجازه داریم درباره اینکه چی تو پرشیانا جونیور پخش بشه یا نشه نظر بدیم ؟ آیا شما اجرا میکنید؟

  پشتیبان · 1401/05/19 در 10:43

  سلام عزیزم، این که اجرا بشه یا نشه دست ما نیست ما فقط درخواست های شما رو انتقال میدیم یا نهایتا بر اساس نظرات پیشنهاد میدیم،

   لوفی · 1402/05/31 در 21:57

   سلام
   عزیزدلم شما که پیام هارو انتقال میدید میشه به کسی که نمیزاره وان پیس کامل پخش بشه بگید دستم بهش برسه وان پیس ش میکنم 😁😁😁

ستاره · 1401/05/18 در 13:32

سلام اگر میشه ناروتو شیپودن رو نشون ندین چون خود این انیمه ۵۰۰ قسمت داره شما هم هر روز فقط ۱ قسمتش رو نشون میدین با این کارتون تا یک سالو نیم دیگه این انیمه تمام نمیشه پس اگر میشه تا خود ناروتو نشون بدین و بعدش انیمه های دیگه مثل توکیو غول و مرد تک مشتی و حمله به تایتان و… بزارین اگر هم کسی ناراضی هست تو اینترنت تمام قسمت هاش هست و میتونه تو اینترنت ببینه

  سحر · 1401/05/18 در 13:50

  بله راست میگه من خیلی دلم میخواد انیمه توکیو غول و وان پیس و …. پخش بشه🤕😔

سمیر · 1401/05/03 در 23:12

سلام میشه انیمه مدرسه قهرمانان من را از فصل اول تا آخرین فصل پخش کنید و انیمه شیطان کش و خانواده جاسوس و وایولت اورگاردن را پخش کنید لطفا لطفا لطفا

جای سگ گربه اسکیت روی بینهایت بزارین · 1401/04/13 در 18:15

جای سگ گربه اسکیت روی بینهایت بزارین

ملیکا · 1401/04/08 در 23:28

سلام ببخشید میشه کارتون ناکجا آباد موعود با دوبله بذارید

محدثه · 1401/03/17 در 21:48

ممنون باب اسفنجی گزاشتید

الیکا · 1401/03/17 در 09:54

سلام. به جای سیدی میدرخشد و لاک‌پشت های نینجا یک برنامه بچه گانه مسخره گزاشتین . لطفا دوباره سیدی میدرخشد و لاک‌پشت های نینجا را جدیدش را بخش کنید ممنون

متین · 1401/03/16 در 00:37

لطفاً انیمیشن Ben 10 و Spider_Man ultimate رو پخش کنید

امیر · 1401/03/04 در 10:55

لطفاً فیلم نبرد داستان ها فصل ۴ را پخش کنید لطفاً ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

... · 1401/03/01 در 13:40

لطفا ادامه شون رو بخش کنید

... · 1401/03/01 در 13:39

چرا بقیه ی فصل های فرفره های انفجاری و هایکیو رو بخش نکردید؟؟؟؟؟

* · 1401/02/31 در 10:33

چرا بقیه ی فصل های فرفره های انفجاری رو بخش نکردید؟

مریم · 1401/02/27 در 13:30

سلام میشه بگید چرا فقط شبکه های پرشیا تصویر ندارن و فقط صدا دارن ؟؟؟

  الیکا · 1401/03/17 در 09:51

  فرفره های انفجاری شبکه ی +TOON نشون میده جدید هست . واقعا فوق العاده است

   السا · 1401/04/08 در 08:40

   سلام. میشه بکی سافت چند نشون میده. مممنون

امیر · 1401/02/24 در 20:00

سلام ‌یک‌سال‌پیش‌یه‌انیمیشن‌‌سریالی‌در‌مورد‌گیر‌افتادن‌در‌دنیای‌بازی‌بود‌وه‌باید‌بازی‌رو‌تمام‌میکرد‌رو‌میشه‌اسمشو‌بگید

  کیلوا زولدیک · 1401/04/13 در 18:06

  سگ های ولگرد بانگو و بچه ها در مدار هارو ب زارین

𝘒𝘪𝘵𝘵𝘺 · 1401/02/21 در 16:58

امم راستش من تهران زندگی میکنم اما خیلی وقته که همه‌ی شبکه های پرشیانامون قطع شده، دلیلشو میدونید؟

  پشتیبان · 1401/02/23 در 09:50

  سلام، نه متاسفانه، از فردی آشنا به امور فنی کمک بگیرید.

Any · 1401/02/15 در 22:27

خیلی ممنون که برنامه های نوجوان پسند هم بخش میکنید 🌸🌸
تنها شبکه ای هستید که اینقدر انیمه بخش میکنه 🌹🌹

* · 1401/02/15 در 22:22

لطفا از این به بعد انیمه های نوجوان رو با زیرنویس بخش کنید

ملیکا · 1401/02/13 در 17:55

سلام ببخشید من همش میخوام پرشیانا جونیور ببینم
ولی میزنه باید کارت وارد کنید
چه طوری میتونم درستش کنم
میشه بگید ممنون

  پشتیبان · 1401/02/15 در 09:13

  سلام، شبکه در اختیار عموم هست و مشکلی نداره، از والدین کمک بگیرید

   نابغه · 1401/02/18 در 14:04

   سلام میشه بگید چگونه طراحی کنیم رو کجا میزارن به من گفتند تو پرشیا جونیور میزارن 🙏🙏

  ایتاچی · 1402/08/10 در 14:06

  سلام لطفا انیمه ناروتو شیپودن رو پخش کنید و روزی ۲ قسمت نشون بدین ممنونم خیلی قشنگه

hana · 1401/02/09 در 14:50

از اینکه انیمه پخش میکنین خیلی خوبه میتونین انیمه اتک آن تایتان رو پخش کنین یا توکیو غول؟

فرنیا · 1401/01/30 در 17:02

سلام اگر میشه ناراتورو تا آخرین قسمتی که سازنده ساخته پخش کنید لطفاً و همینطور ممنونم بابت شبکه عالیتون

ً · 1401/01/30 در 16:57

سلام لطفاً سریال ناراتو رو تا آخرین قسمت بخش کنید و همین تور بوروتو و اگر میشه هاکییو را هم تا آخر بخش بخش کنید
مرسی از شبکه فوق‌العادتون 🙏🙏🙏🙏🙏

. · 1401/01/23 در 10:24

هایکیو خیلی خوبه
ممنون بابت بخش

رانتارو · 1401/01/23 در 07:42

خواهش‌میکنم‌فرفره‌های‌انفجاریو‌بادوبله‌اصلیش‌بخش
کنید‌‌این‌صداها‌اثلا‌بهشون‌نمیاد‌‌😐

Bell · 1400/12/18 در 10:50

بخش انیمه هاتون عالیه ممنون
فقط دوبله ی مرد تک مشتی دیروز عوض شده بود لطفا از همون قبلی بزارید بهتره

ناروتو · 1400/12/11 در 13:05

لطفاً بعد ناروتو ناروتو شیپودن وبوروتو ووانپیس بزارید

  بی نام · 1402/01/12 در 11:11

  میگم که یائویی نمیزارید؟ 😂🤝🏻

حسن · 1400/12/03 در 23:33

مرد تک مشت و جانیتکس و مدرسه ی قهرمان ها فصل۵ و لیدیباگ فصل۴

  رانتارو · 1401/01/25 در 15:55

  میشه‌رکا‌ب‌زنان‌کوهستان‌رو‌پخش‌کنید‌

مهیار · 1400/12/02 در 18:41

آواتارو درست کنین بابا همه اونو نگاه میکنن
همیشه یه جوری میشه
یا قطع میشه یا صداش عقبه
لطفا درست کنین🌹

.. · 1400/11/30 در 01:02

میشه ناروتو رو قطع کنید به جاش بوروتو بخش کنید؟

  ناروتو من ساسکه رو دوست دارم ولی یاتو بیشتر و میگم نوراگاممی · 1400/12/10 در 10:41

  نوراگاممی سگ های ولگرد بانگو

  سلمانی · 1402/03/22 در 17:57

  ببخشید برای ما شبکه‌ پرشیانا جونیور میزنه کارت وارد کنید، چه جوری میشه این مشکل را برطرف کنیم؟

.. · 1400/11/25 در 12:36

چرا آواتار صداش عقب جلوه😭😭

Sh · 1400/11/23 در 12:23

چرا اینقدر پلنگ صورتی پخش میکنید
کلا خیلی از این کارتون های کوتاه پخش میکنید به جاش مرد تک مشتی بخش کنید تازه ناروتو هم قبلا داده

آرنیکا · 1400/11/23 در 11:50

لطفا کوروکو نو بسکت یا فرشتگان مرگ هم بخش کنید

Artin · 1400/11/07 در 17:52

اینکه انیمه ها رو بدون سانسور بخش می کنید عالیه
لطفا انیمه های بعدی رو با زیرنویس بخش کنید
بقیه برنامه ها هم خیلی خوبه

Any · 1400/11/03 در 12:09

ممنوناز شیکه ی خوبتون لطفا انیمه های بیشتری بخش کنید مثل توکیو ریونجزر و جوجوتسو کایسن
پخشتون عالیه ولی چرا بانگو روی یه قسمت گیر کرده خواهشا درستش کنید

  آرنیکا · 1400/11/23 در 11:52

  بهتره وقتی فصل جدیدشون اومد بخش بشن

Any · 1400/11/03 در 12:07

چرا بانگو گیر لطفا درستش کنید

راستیتپن · 1400/10/15 در 17:07

شرافتا فصل چهارم اتک هم پخش کنید:/

  نیکا · 1401/01/23 در 07:44

  خواهش‌میکنم‌میشه‌کارتون‌(رکاب‌زنان‌‌کوهستان‌)رو‌بزارید
  خوووواهش‌میکنم‌لطفا🙏🏻

نیما · 1400/10/05 در 09:09

Slm
بی زحمت بعد تموم شدن انیمه های دیگه
انیمه سگ های ولگرد بانگو هم پحش کنید:)

راستیتپن · 1400/09/11 در 14:33

خیلی ممنون بابت اپخش انیمه و ممنون که تا اخرین قسمت انیمه ها پیش میرین

  Erfanep · 1402/05/28 در 23:08

  سلام
  چرا وان پیسو وسط راه تموم کردین وان پیس هزارو هفتادو دوتا قسمت داره شما ۳۳۶تا نشون دادین نوشتین پایان مگه میشه مگه داریم اینو رسیدگی کنین ما هرشب میدیدمش ساعت یازده این چ کاریه اخه

   لوفی · 1402/06/03 در 17:08

   باهم همدردیییییییییم
   من فقط به جای 11شب11صبح5عصر11شب میدیدم اگر 5صبح خورشید وسط آسمون بود اون موقع ام نگاه میکردم.

  لوفی · 1402/05/31 در 22:05

  مطمئنی داره پرشین جونیور نگاه می‌کنی وان پیس رو ۳ساله داره پخش می‌کنه تا قسمت آخر نرفته !!!

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نماد اعتماد الکترونیکی

فروشگاه
.
انتخاب های شما0
شما هیچ محصولی در سبد خرید خود ندارید!
بازگشت به فروشگاه و ادامه خرید
0
جستجو میان محصولات
×
کد تخفیف مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید
×

انتخاب پشتیبان و گفتگوی واتساپی

×