آنچه در لولوکیدز میتوان یافت

مجموعه ترانه های موزیکال و آموزشی لولو کیدز ، کوکو ملون ، سوپر جوجو ، جوگنو کیدز ، پینگ فانگ ، بیبی بام ، کیدز تی وی ، کیدز دیانا شو ، سوپر سیمپل ، مجموعه کارتون آموزش زبان انگلیسی هی داگی ، آموزش موسیقی کودکان، آموزش نقاشی کودکان و ...

متن شعر کودکانه Clean Up Trash Song

I‘ve got a bottle, where does it go?
It‘s made of plastic, where does it go?
I‘ve got a bottle, where does it go?
Let‘s sort out all the trash!
HMMMMM…

The plastic goes in the plastic bin
The plastic goes in the plastic bin
The plastic goes in the plastic bin
Let‘s sort out all the trash!I‘ve got a box, oh, where does it go?
It‘s made of cardboard, where does it go?
I‘ve got a box, oh, where does it go?
Let‘s sort out all the trash!
HMMMMM…The cardboard goes in the cardboard bin
The cardboard goes in the cardboard bin
The cardboard goes in the cardboard bin
Let‘s sort out all the trash!I‘ve got a can, oh, where does it go?
It‘s made of metal, where does it go?
I‘ve got a can, oh, where does it go?
Let‘s sort out all the trash!
HMMMMM…

The metal goes in the metal bin
The metal goes in the metal bin
The metal goes in the metal bin
Let‘s sort out all the trash!

I‘ve got a jar, oh, where does it go?
It‘s made of glass, so where does it go?
I‘ve got a jar, oh, where does it go?
Let‘s sort out all the trash!
HMMMMM…

The glass things go in the glass bin
The glass things go in the glass bin
The glass things go in the glass bin
Let‘s sort out all the trash!

I‘ve got an apple core, where does it go?
It‘s leftover food, so where does it go?
I‘ve got an apple core, where does it go?
Let‘s sort out all the trash!
HMMMMM…

The food scraps go in the compost bin
The food scraps go in the compost bin
The food scraps go in the compost bin
Let‘s sort out all the trash!

Sorting out trash is good for the earth
Sorting out trash is good for the earth
Sorting out trash is good for the earth
Let‘s sort out all the trash!

اگر به ترجمه دقیق و صحیح این شعر نیاز دارید از اینجا درخواست خود را ثبت کنید.

  • follow me
دیگاه شما چیست؟

خلاصه سبد خرید
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد!
ادامه خرید
0